Скреч (Scratch)

Пројекти студената

Игрица 1. Циљ ове игрице је да корисник научи израчунавање израза са множењем и сабирањем једноцифрених бројева. (Ивана Обрадовић 2018/0002)

На позорници се појављује израз са сабирањем и множењем више насумично изабраних једноцифрених бројева. Гомила балона са различитим резултатима исписаним на њима лебди по позорници. Уколико играч кликне на балон са тачним резултатом он пуца (нестаје) и играч добија три поена. Ако кликне на балон са  нетачним резултатом, балон пуца и губи два поена. Када ухвати један тачан резултат мењају се бројеви и мора поново да рачуна и хвата нови резултат. Играч има (коришћењем штоперице)  шездесет секунди како би ухватио што више балона са тачним резултатом. На крају играч добија обавештење о освојеним поенима.

https://scratch.mit.edu/projects/357799314/

Игрица 2. Циљ ове игрице је научити играча да распознаје просте бројеве. (Емилија Јанковић 2018/0003)

На екрану лебди слева надесно 10 клонирних балона на којима се смењују различити бројеви док играч испаљује стрелице на њих мењајући положај курсором. Погођени балон ће прснути и резултат ће се повећати за 10 ако играч погоди балон на коме је исписан прост број а умањити за 8 ако погоди балон са неким другим бројем чији је делилац већи од 1. После 30 секунди штоперица зауставља игру и приказује се резултат.

https://scratch.mit.edu/projects/361970875/

Игрица 3. Циљ ове игрице је да се играч научи коју храну једе/ не једе прасе.  (Тодоровић Миљана 2018/0030)

Креирати игрицу у којој ће се различите животиње и биљке клонирањем појављивати на насумично одабраном месту на радној површини и кретати се насумично одабраном брзином а након насумично изабраног времена нестајати. Циљ игрице је да прасе који се креће помоћу тастера на тастатури побегне од хране коју не једе како не би изгубио енергију (губи 10 јединица енергије) а поједе што више хране коју једе како би се опоравио (добија 15 јединица енергије). На почетку прасе има енергију 100 јединица. Игрица се зауставља када прасе изгуби сву енергију тј. она постане мања или једнака нули или када му се енергија дуплира тј. постане 200. На крају приказати одговарајућу поруку о познавању/непознавању шта једе прасе.

https://scratch.mit.edu/projects/356865233

Игрица 4. Циљ ове игрице је да корисник научи да распознаје самогласнике и сугласнике.  (Николић Марко 2018/0051)

Гомила лопти са различитим словима исписаним на њима пада са зграде. Играч мора да ухвати лопте које падају померањем кофе лево-десно помоћу навигационих тастера са тастатуре. Свака ухваћена лопта са самогласником доноси тра поена. Ако испусти (не ухвати) неку лопту на којој је самогласник и она падне на земљу, губи два поена. Играч има (коришћењем штоперице)  тридесет секунди како би ухватио што више лопти са самогласницима. На крају играч добија обавештење о освојеним поенима.

https://scratch.mit.edu/projects/361024549